Gustava Kielland

1800 - 1889

Norge

Född i Kongsberg och uppvuxen i Stavanger och Drammen. 1824 gifte hon sig med barndomsvännen och teologen Gabriel Kielland, och hon grundade av den första missionsföreningen i Norge.

Som gammal och blind dikterade hon sina minnen för barn och barnbarn. Hon berättar om barndom, skolgång och lek, förmedlar kulturhistoriskt material från ett liv som prästfru i den sydvästra delen av Norge och ger en god bild av sin personliga kamp att kunna dela makens stränga religiositet. Hjerteblade. Et Udtog af mine Smaadigte gavs ut tillsammans med Erindringer fra mit Liv 1899.

Litteratur om författaren: ett urval

Kristine Frost: "Gustava Kielland" i: Marie Høgh och Fredrikke Mørck (red): Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredaaret 1814-1914, 1914

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage, Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1993

Elisabeth Aasen: "Mit liv var saa stille, simpelt, ensformigt..." i: Margaretha Fahlgren och Lisbeth Mikaelsson (red): Livet som tekst, 1991