Mare Kandre

1962 - 2005

Sverige

Mare Kandre hade estnisk bakgrund och tillbringade som barn ett par år i Kanada. Hemma i Sverige igen började hon måla och spela och redan som 12-åring skrev hon i avsikt att publicera sig.

I debuten I ett annat land (N), 1984, skildrar hon familjens resa genom USA. Betecknande för debutboken är den unga flickans närhet till naturen och en språkkänsla där ordet på ett otvunget sätt kan uttrycka flickans kroppslighet. Detta paradisiska tillstånd vävs senare in som en bild av ett förlorat land och språk i utvecklingsromanen Aliide, Aliide, 1991, som också har en stark självbiografisk prägel. I prosadiktsamlingen Bebådelsen, 1986, ingår diktjaget i en tidlös och cyklisk kvinnlig struktur. Kampen mot att bli vuxen antar klaustrofobiska och arketypiska former i Bübins unge (R), 1987. Detta avspeglar sig inte minst i det symbol- och metaformättade språket.

I sitt senare författarskap söker Mare Kandre en mera realistisk och enklare form. I prosadiktsamlingen Deliria, 1992, märks denna nyorientering tydligt, särskilt i de inledande avsnittens direkta uppmaningar till läsaren. Här ger hon också sin syn på författarens roll som iakttagare och samhällsvarelse. Även i Quinnnan och Dr. Dreuf (R), 1994, ser man en nyorientering. Författaren ger upp sin ödestyngda inställning till tillvaron och kritiserar på ett överdrivet tydligt och parodiskt sätt den traditionella patriarkaliska kvinnosynen. Det tidigare författarskapets metaforiska och symboliska kvinnlighet har här förvandlats till medveten historiekritik.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria gav Mare Kandre ut romanerna Bestiarium, 1999, och Xavier, 2002, och novellsamlingen Hetta och vitt, 2001.

Hon tilldelades en rad priser och utmärkelser, bl a De Nios Vinterpris 1996, Sveriges Författarfonds 10-årige stipendium 1997, Svenska Akademiens Kallebergerstipendium 1999, och Svenska Akademiens Doblougskapriset 2003.

Litteratur om författaren: ett urval

Annelie Bränström: "Barndomens orter. Mare Kandre och rekonstruktionen av sextiotalet" i: Horisont nr 4, 1993

Mattias Fyhr: "Mare Kandres monster och verkligheten" i: Aiolos, 40/41, 2011

Madeleine Grive och Claes Wallin (red): Att skriva sin tid. Nedslag i 80och 90-talet, 1993

Ebba Witt-Brattström: Ur könets mörker, 1993