Maria Kirstine Dorothea (Thit) Jensen

1876 - 1957

Danmark

Veterinärdotter från Farsø i Himmerland, äldsta dotter och guvernant i en syskonskara på elva, däribland författaren Johs. V. Jensen. Hon var autodidakt och försörjde sig som spirande författare på svältgränsen som piga i Köpenhamn. Som kvinnosakskvinna, journalist, världsresenär och föredragshållare blev hon älskad för sitt mod, sin utstrålning och sin skarpa tunga. Hon blev också känd som skämttecknarnas favoritobjekt. 1912-18 var hon gift med målaren Henning Fenger.

Thit Jensen debuterade 1903 med berättelsen To søstre, vilken liksom Familien Storm (R), 1904, har den kvinnliga konstnären som tema. I romanerna Martyrium, 1905, och Ørkenvandring, 1907, angrep hon samtidens köns- och samhällsförhållanden. De följande romanerna Hemskoen, 1912, Jorden, 1915, och Gerd. Det tyvende Aarhundredes Kvinde, 1918 (Gerd. Det tjugonde århundradets kvinna, 1921), som är en konstnärlig höjdpunkt, beskriver ambivalensen mellan arbete och kärlek. Från 1909 utvecklar hon sin samhällskritik genom föreläsningar.

Med Den erotiske Hamster (R), 1918, som har en bitter bakgrund i hennes egen skilsmässa, och i Aphrodite fra Fuur (R), 1925, kullkastas visionen om en kvinnlig helhet. Istället utvecklas förhållandet mellan liv och lust i en rad historiska romaner som Af Blod er du kommet, 1928 (Af ädelt blod är du kommen, 1930), Jørgen Lykke I—II, 1931 (på svenska 1942), Stygge Krumpen I—II, 1936 (på svenska 1938), och Valdemar Atterdag l-Vll, 1940-53 (på svenska 1941). Hon är ihågkommen för sina historiska romaner men hennes samtida författarskap har återupptäckts av den litterära kvinnoforskningen.

Litteratur om författaren: ett urval

Jens Andersen: Thit - den sidste valkyrie, 1990

Birgitte Borgen: Thit Jensens samfundsengagement, 1976

Hanne Faldborg: Thit: Et skæbneportræt, 1998

Elisabeth Møller Jensen: Roser og laurbær. Om grundstrukturen i Thit Jensens kvindepolitiske forfatterskab, 1978

Anne-Marie Mai: "Thit Jensen: Stygge Krumpen" i: Poul Schmidt m fl (red): Læsninger i dansk litteratur, bd 4, 1997