Drude Petrea Ulrikke Krog Janson

1846 - 1934

Norge

Prästdotter, född i Norderhov och uppvuxen i Bergen. 1868 gifte hon sig med den norske författaren kritikern och nynorskförkämpen Kristoffer Jansson och reste med honom till Minneapolis i USA där han var universitetspräst i tolv år.

Hon debuterade 1887 med En ung pige. Fortælling som utgavs i Köpenhamn. Senare gav hon ut bl a romanerna Mira. Et livsløb, 1897, och Helga Hvide, 1908, under pseudonymen Judith Keller. Äktenskapet med Kristoffer Jansson upplöstes 1897 och därefter flyttade Drude Krog Janson till Köpenhamn där hon bodde till sin död.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, 1988-90

Asbjørn Grønstad & Lene Johannessen (ed): To become the self one is: a critical companion to Drude Krog Janson's "A saloonkeeper's daughter", 2005

Åse Hjorth Lervik: Evig din, 1985