Lempi Jääskelainen

1900 - 1964

Finland

Författare till omkring 30 historiska romaner som kretsar kring hennes karelska hemort Viborg. Hon tog studenten 1921, fick hjärtfel och tvingades avbryta sina studier i arkeologi och historia vid Helsingfors Universitet på grund av sviktande hälsa.

Hon har bl a skrivit en romanserie som skildrar en mäktig släkts öden i 1700-talets färgrika och särpräglade Viborg, där den första delen heter Weckroothin perhe (Familjen Weckrooth), 1930. Centrala teman är kvinnans inre ensamhet, motsättningen mellan mäns och kvinnors sätt att tänka och kärleken till barn.

Litteratur om författaren: ett urval

Erkki Moisio: Lempi Jääskelainen, Viipurin kuvaaja, 1983