Inger Huuva-Utsi

1914 - 1984

Utbildad lärare, utövare av samiskt konsthantverk, sámi duodji, och den första sekreteraren i Kiruna sameförening i Sverige.

Tillsammans med sin man, Paulus Utsi, var hon en tid konsulent för sameslöjd i Sverige och tillsammans gav de ut diktsamlingen Giela gielain (dvs att fånga språket med språk), 1980. Två år senare gav hon själv ut barnboken Mon lean Jovnnas (Jag heter Jon) och 1991 publicerades hennes efterlämnade manuskript till ännu en barnbok med titeln Giehpaseaibi (Lokatt). I samband med Kiruna sameförenings 50-årsjubileum 1987 utgavs en samling äldre berättelser av henne under titeln Máddariid árbi (Stammens arv).

Litteratur om författaren: ett urval

Harald Gaski: Skriflbilder. Samisk litteraturhistorie, 1998