Maria Elisabet Hörnberg

1750 - 1796

Sverige

Herrnhutare och självbiografisk skribent. Hennes föräldrar, som var herrnhutare i Göteborg, utvandrade till Herrnhut i Tyskland 1751 och senare till Niesky där hon växte upp och kom att verka större delen av sitt liv.

Sedan hon skickats som piga eller hushållerska till ett litet herrnhutiskt samhälle i Kleinwelke skrev hon 1785 sin självbiografi som är helt präglad av det fromma herrnhutiska ordförrådet.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Arne Jarrick: Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige, 1987