Signe Marie Zinken Hopp

1905 - 1987

Norge

Dotter till en styrman och uppvuxen i Ullensvang och Kristiania. Efter gymnasiet var hon guvernant i Frankrike, Spanien och England. Hon gifte sig 1932, bosatte sig i Bergen och fick två barn.

Hennes debut 1930 med Guvernante-vers förmedlar i en lekande, humoristisk och ungdomlig ton den unga flickans längtan. Riktigt erkännande fick hon med diktsamlingen Kjøkkenvers, 1933, som muntert kommenterar kvinnors vardag med barn och hushållsarbete men också reflekterar över liv och lycka.

Zinken Hopps lyrik, som i ämnesval och ordförråd bryter mot traditionell högstämd lyrik, är glad och episk. Hon var också en produktiv kulturskribent och barnboksförfattare, bl a återberättade hon Odysseen och norsk mytologi.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 2, 1989

Carl Lauritz Lund-Iversen (red): Zinken: en bok om Zinken Hopp, 2005