Anna Margareta Greta Holmgren

1870 - 1961

Sverige

Född i Uppsala, dotter till professor Fritjof Holmgren, en internationellt känd fysiolog, och kvinnosakskvinnan och författaren Ann-Margret Holmgren. Hon utbildade sig till lärare och kom att verka i sin mors anda.

I sin självbiografi Hemmet med de öppna dörrarna, 1939, berättar hon mera om föräldrarna än om sig själv. Hon skapade sig dock ett eget namn som sagoberättare och gav ut sagosamlingar som Ur den blåmålade kistan, 1913, och Svenska folksagor, 1921, under pseudonymen Sago-Greta.