Gro Holm

1878 - 1949

Norge

Författaren gjorde skandal i hembygden där lantbrukarkvinnor protesterade i tidningarna och en man brände debutromanen Sut, 1932, som han ansåg var snuskig. Hon föddes och växte upp på en liten gård i Ödda, Hardanger, gifte sig 1908 med ingenjören och bildkonstnären Olav Holm som hon följde på studieresor ut i Europa. 1920 övertog hon moderns släktgård.

Debutromanen där bondhustrun Brita Løstøl har ordet, är första delen i huvudverkket Løstølsfolket 1-3, 1932-34 och är den första folklivsskildringen i Norge som skoningslöst avslöjar all bonderomantik och nedvärdering av kvinnor. Verket har senare ansetts som ett rikt och levande kulturminne, ett äreminne över nedslitna mor- och farmödrar. Andra verk är De hvite kull (R), 1936, och Takk så var det ikke mer (R), 1937.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 2, 1989

Arnbjørg Hageberg: "Mannssamfunn og kvinnekår i Gro Holms Løstølsfolket" i: Kvinner og bøker. Festskrift til Ellisiv Steen, 1978