Rut Gunhild Hillarp

1914 - 2003

Sverige

Rut Hillarp växte upp i ett frikyrkligt hem i Hässleholm och Lund som dotter till järnhandlaren Nils Bengtsson från Hillarp och den f d evangelisten Hulda Johansson från Knäred. Hon gifte sig 1932 och flyttade till Stockholm där hon studerade litteraturhistoria och språk och blev fil mag 1945. Äktenskapet upplöstes 1947. Fram till pensioneringen 1980 var Rut Hillarp lärare i svenska, engelska och dramatik. Hon var även aktiv i SOL, Socialistiska skolarbetare, och under 1980-talet i redaktionen på KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift.

Hon debuterade 1946 med diktsamlingen Solens brunn, ett stycke 40-talsmodernism som, liksom de följande två diktsamlingarna, Dina händers ekon, 1948, och Båge av väntan, 1950, handlar om det problematiska förhållandet mellan könen under patriarkatet. I fyra prosaböcker fördjupar hon temat och håller sig till en mer eller mindre lyrisk stil: Blodförmörkelse, 1951, Sindhia, 1954, En eld är havet, 1956 och Kustlinje, 1963. 1950 fick hon pris för experimentfilmen De vita händerna och 1982 började hon sin produktion av dikt-bildböcker med Spegel underjorden, följd av Penelopes väv, 1985, och Strand för Isolde, 1991. Dikterna bygger på mytiska motiv och bilderna, som bl a visats på tio separatutställningar, består av fotografiska dubbelexponeringar, ofta med ansikten i landskap. Nattens språk, ett urval dikter och bilder 1946-91, utkom 1995.

 

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har utdrag ur Rut Hillarps dagböcker utgivits posthumt i 2011.

Litteratur om författaren: ett urval

Jenny Björklund: Hoppets lyrik: tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen: Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, 2004

Birgitta Holm: Ruth Hillarp: poet och erotiskt geni, 2011

Helga Kress (red): Litteratur og kjønn i Norden, 1996

Per Erik Ljung: "Frammanat, inte påstått. Kring Rut Hillarps Strand för Isolde" i: Bernt Olsson m fl (red): I musernas sällskap, 1992

Anneli Bränström Ohman: "Det oskrivna fyrtitalet" i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1, 1994

Annelie Bränström Öhman: Kärlekens ödeland: Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism, 1998