Guðrið Helmsdal

1941 -

Färöarna

Född i Törshavn där hennes far var styrman. Hon bodde med familjen i Danmark från det hon var 12 år till 26 år. Hon utbildade sig till läkarsekreterare och tog sedan en examen i färöiskt språk och litteratur. Hon är mor till två barn.

Guðrið Helmsdal skrev dikter från 13-årsåldern och fick de första tryckta i den i Köpenhamn utgivna färöiska tidskriften Oyggjaskeggi, 1958. 1963 kom lýtt lot (Svag bris) (L), sedan följde Morgun i mars (Morgon i mars), 1971 med dikter på färöiska och danska. Hav, luft och väderleksförhållanden präglar bildspråket och naturen speglar i sin tur diktarens existentiella sökande. 1974 fick hon det färöiska litteraturpriset för sin diktning med den motiveringen att hon banade väg för kvinnlig diktning och förde in nya tendenser i färöisk diktning.

Litteratur om författaren: ett urval

Oskar Bandle: "Moderne färöische Literatur. Versuch einer Standortbestimmung" i: Skandinavistik, Jhg 12, Heft 2, 1982

Malan Marnersdóttir: "Mænd og kvinder i færøsk litteraturhistorie", inlägg vid symposium vid Høgskolen i Agder juni 1997

Rithøvundabókin (Författarboken), 1995