Elisabeth Ane Lisbeth Hansen

1774 - 1853

Danmark

I 1830-talets Köpenhamn var hon känd för att leverera spännande berättelser om sitt eget liv till olika tidskrifter. Hon var lantarbetardotter, född utom äktenskapet. Hon försörjde sig själv från 11-årsåldern och dog i yttersta fattigdom. Hon arbetade som bl a tjänstepiga, guvernant, broderikonstnär och förläggare. Hon gifte sig tre gånger, fick en dotter utom äktenskapet, var berest och beläst, talade och skrev engelska.

I essäer och tillfällesdikter var hon en ivrig samhällsdebattör och förkämpe för den personliga, ekonomiska och konstnärliga friheten. Elisabeth Hansen debuterade 1821 med Dido och Don Pedro, som, liksom hennes två andra romaner med kvinnlig huvudperson, innehåller en bitter, till hälften dold kritik av samhället och kvinnornas möjligheter.

Litteratur om författaren: ett urval

Vibeke Blaksteen: "Variationer over dyd og kvindelighed. En analyse af Elisabeth Hansens og Hanne Irgens' forfatterskaber" i: Edda, 3, 1980

Merete Munk och Lotte Thrane (red): Rapport fra de stummes lejr. En antologi om kvindebevidsthed i 1800-tallet, 1985

Lotte Thrane: Romanen der revnede. En analys af et tidligt romanforsøg og en præsentation af en glemt forfatter. Elisabeth Hansen: "Dido og Don Pedro" (1821), 1989