Aase Hansen

1893 - 1981

Danmark

Uppvuxen på landet, blev cand mag i danska, tyska och engelska 1921, undervisade fram till 1932 och försörjde sig därefter som författare och översättare. Hon var ogift. Redan debutromanen Ebba Berings Studentertid, 1929, berör konflikten mellan landsbygd och storstad och den utbildade, moderna kvinnans problem med sig själv, sina storhetsdrömmar och sin tid. En Kvinde kommer hjem, 1937, utgör en höjdpunkt med sin psykologiska realism och sin tematik om mor-dotterförhållandet.

Ofta är romanerna upplagda som spegelbilder mellan en älskande och en skrivande kvinna, t ex Drømmen om i gaar (R), 1939, och Skygger i et Spejl (R), 1951. Det konstnärliga arbetet framhålls än som en motsättning till erotisk lycka, som i De røde Baand (R), 1943, än som en försonande och överseende möjlighet. Ett centralt tema är förlusten av oskulden som tidsbestäms både till den tidiga ungdomen – och till tiden före 1914. Tonen är melankolisk och växlar mellan harmoni, resignation och bitterhet. 1973 kom memoarboken Klip af et Billedark.

Litteratur om författaren: ett urval

Torben Brostrøm och Mette Winge (red): Danske digtere i det 20. århundrede, bd 2. 1989

Drude Nielsen: Rejse i tid. Aase Hansens forfatterskab, 1975

Cai M. Woel: Tyvernes og Tredvernes Digtere, bd 1. 1941