Ingeborg Anders-Datter Grytten

1668 - 1705

Norge

Författaren var av norsk-dansk prästsläkt, levde som spetälsk ett isolerat liv i föräldrarnas hem i Holmedal, Sunnfjord på norska västkusten.

Hennes psalmbok Kaars-Frugt (Kors-frukt) utgiven 1713 uttrycker längtan efter döden och att Gud befriar själen från kroppen. Att livet i kroppen är en landsförvisning från livet i himlen, får som motiv hos Ingeborg Grytten en djupt personlig klang på grund av hennes sjukdom.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988

Frederik Kristian Schønau: Samling af Danske Lærde Fruentimmer, bd 1, 1753