Ragnhild Goldschmidt

1828 - 1890

Danmark

Kvinnosakskämpe och författare, född och uppvuxen i Köpenhamn i en tradtionsbunden judisk familj, syster till författaren M.A. Goldschmidt. Hon förblev ogift och försörjde sig som guvernant samt hushållerska åt brodern. Hon var en av grundarna av Kvindelig Læseforening från 1872 och ledde föreningen från 1881. Romanen En Kvindehistorie, utgiven anonymt 1875, är hennes enda publicerade verk och av kritiken nedlåtande klassat som “Damelitteratur”, men ett dubbelbottnat uttryck för splittringen mellan obändig självhävdelse och resignerad självförsakelse hos en kvinna i övergångsåldern.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983