Anne Giøe

1609 - 1681

Danmark

Född på Turebygård på Själland och uppvuxen i den lärda debattmiljön på Rosenholm på Jylland hos Sofie Brahe och Holger Rosenkrantz. Livet igenom bodde hon hos släktingar, de sista åren hos brorsdottern Susanne Giøe. Anne Giøe byggde upp en boksamling på ca 1000 band som blev grunden i brorsdottern Karen Brahes bibliotek. Samlingen innehåller många skrifter av danska kvinnor, tryckta såväl som handskrivna, bland dem flera med noteringar av Anne Giøe. Samlingen bestod till största delen av uppbyggelseböcker och annan kristen litteratur förutom en del geografiska och historiska verk.

Litteratur om författaren: ett urval

Sv. Cedergren Bech (red): Dansk biografisk leksikon, bd 5, 1980

Anne Riising: Katalog over Karen Brahes Bibliotek i Landsarkivet for Fyn. Håndskriftsamlingen, 1956

 

Artiklar om författaren