Cille Gad

1675 - 1711

Norge

Född och uppvuxen i Bergen, undervisades i grekiska, latin och hebreiska av fadern som var präst. Hon blev gravid utom äktenskapet med en holländsk sjöman, Matthias Boudaan. Hon födde i lönndom, anklagades för barnamord och fängslades. Då en dödsdom 1707 ändrades till bötesstraff reste hon till Köpenhamn där hon senare dog.

Cille Gad skrev latinsk hyllningsvers, tryckt i Thom. Jacobæus Dissertatio de oculis insectorum, Köpenhamn 1708, och opublicerade dikter på latin till Otto Sperling d y om sin fängelsetid. De finns bevarade på Det kongelige Bibliotek.

Litteratur om författaren: ett urval

Marianne Alenius: "Kan man henrette en kvinde, der kan græsk og latin? Om Otto Sperling og Cille Gad" i M.S. Christensen (red): Hvad tales her om? Festskrift til Johnny Christensen, 1996

C. Behrend: "Om Anna Reimer og Cille Gad" i: Personhistorisk Tidsskrift, 1908

Knut Rage: Gynaicologia: en beretning om Cilla Gads tragiske liv og skjebne: forsøk på en biografi, 2002