Maria Furuhjelm

1846 - 1916

Finland

Syster till författarna och reformatorerna Alexandra Gripenberg och Elisabeth Stenius och av adelssläkt. Hon skrev för barn och ungdom och gav först ut sina berättelser i Pennibibliotek för barn 1-12, 1864-65. 1897 gav hon ut Skilda vägar, en ungdomsroman som visar hennes engagemang i den nya finska kvinnofrågan.