Franziska Carlsen

1817 - 1876

Danmark

Folklivsforskare, historisk författare och stiftsdam i Köpenhamn och Vallo men hon vistades periodvis även på Rønnebæksholm och Gammelkøgegård, där fadern var godsägare. Hon hade ett romantiskt färgat intresse för hembygdens historiska minnen och var en flitig samlare. Hennes största insamlingsinsats skedde 1854—57.

Som en av de få kvinnorna i sin tid, som själv gav ut och analyserade egna anteckningar om de lokala folktraditionerna, sände hon även in dem till Svend Grundtvig som ledde tidens dokumentation av danska folktraditioner.

Litteratur om författaren: ett urval

Sv. Cedergreen Bech (red): Dansk Biografisk Leksikon, bd 3, 1979