Anna Fickesdotter Bylow

1443 - 1519

Sverige

Födelseåret är ungefärligt. Blev abbedissa i Vadstena kloster 1512. Enligt Sven Lagerbring i Swea Rikes Historia, Stockholm 1773, utarbetade Anna Fickesdotter Bylow en tidstypisk och postumt utgiven förteckning över sin släkt.

Litteratur om författaren: ett urval

Anders Anton von Stiernman: "Gynæceum Sveciæ Litteratum eller Anmärkningar om Lärda och Namnkunniga Swenska Fruentimmer" i: Stockholms Magazin, 1780