Therese Brummer

1833 - 1896

Danmark

En charmerande och mycket läst barnboksförfattare vars familj tillhörde det nationalliberala borgerskapet eftersom fadern A.L. Casse var justitieminister, modern Severine Casse en känd kvinnorättsförkämpe.

Therese Brummer gifte sig in i den militära överklassen 1861, blev mor till två barn och debuterade under pseudonymen “Elisabeth” med novellsamlingen Smaating, 1864. Liksom de senare romanerna Som man gifter sig, 1888, och En Kamp, 1893, har den moderskapet som centralt tema men det moderna i hennes berättelser för vuxna fångades aldrig upp av kritiken.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983