Connie Bork

1958 -

Danmark

Född i Tønder, utbildad som cand mag i danska och filmvetenskap. Har under flera år varit litteraturkritiker på dagstidningen Politiken.

Hon debuterade 1983 med diktsamlingen Det bløde pigekød, följd av samlingarna Der ligger et landskab i bunden af Danmark, 1984, och Sur sød, 1987. Släkt, jord och kropp skapar strukturen i en klar lyrik som verkar enkel, men där varje detalj ger möjlighet till mångtydiga känslor, funderingar och poesi. Med fokus på kropp och kön dyker ett lantligt Danmark med far- och morföräldrar, rovor, potatis, fläskstek och tjocka skivor rågbröd upp i en klar vers präglad av humor, ömhet och ett grundläggande intresse för omvärlden, såväl nutid som forntid. Särprägeln, tydligheten, klangfärgen och blicken för detaljer i lantlivet har diktaren gemensamt med det folkliga genombrottet i början av århundradet.

“All god litteratur är hänsynslös och klar” skriver Connie Bork i sin debattbok Den ny kvindelighed, 1996, där en rad litterära analyser flätas in i beskrivningen av kvinnliga identitetskonflikter och tolkningar av tillvaron och där även litteraturen blir föremål för en kritiskt munter blick på sin egen högtidlighet.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Connie Bork bl a skrivit essäboken Lille Amerika – danskeren i det amerikanske spejl, 2008. Hon har tilldelats en rad arbets- och resstipendier från Statens Kunstfond och Statens Litteraturråd.

Litteratur om författaren: ett urval

Johs. Nørregaard Frandsen: "Litteratur, landskaber og livshistorie. Tolkninger i Knud Eriks Pedersens, Connie Borks og Arthur Krasilnikoffs forfatterskaber" i: Almanak for teologi og litteratur, nr 86, 1986

Charlotte Engberg m fl (red): Køn og køn imellem, 1991