Helena (Lena) Börjeson

1879 - 1976

Sverige

Född i Stockholm, dotter till skulptören John Börjeson som också blev hennes lärare i skulptur. 1905- 06 reste de tillsammans till Italien. 1916 flyttade Lena Börjeson till Paris där hon öppnade ett skandinaviskt galleri, Maison Watteau, som snabbt blev välkänt som mötes- och festplats inte bara för den skandinaviska kolonin utan för hela det parisiska konstlivet.

Hon ledde Maison Watteau från 1918 till 1935, men efter våldsamma konflikter återvände hon till Stockholm, där hon 1940 startade en skulptörskola. I självbiografin Mitt livs lapptäcke, 1957, beskriver hon ingående Maison Watteau.