Ellen-Sylvia Blind

1925 - 2009

Sverige

Blind var gift med en renägare och bosatt i Lappland. Först och främst känd som religiös författare, har bl a givit ut Mu oskuja eallin/Min tro och mitt liv (L), 1981. Sogas sohkii (M) (Från släkt till släkt) kom ut 1984 och skildrar betydelsen av att förmedla de samiska kulturtraditionerna till kommande släktled. Flera av hennes dikter är tonsatta.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 3, 1990

Harald Gaski: Skriftbilder. Samisk Litteraturhistorie, 1998