Ulla Lovisa Bjerne

1890 - 1969

Sverige

Född Cecilia Gully Ohlson, kom från en liten stad i Norrland. Hon genomgick handelsutbildning i Stockholm 1912, arbetade på kontor i Sydsverige och i Köpenhamn, varefter hon reste till Paris för att bli konstnär. Hennes roll blev dock snarare modellens och musans.

Med sin särpräglade pojkflicksstil och sin starka utstrålning blev Ulla Bjerne en centralgestalt i de skandinaviska författar- och konstnärskretsarna, uppvaktad och porträtterad av många av den tidens mest betydande konstnärer. 1922 gifte hon sig med professorn och överläkaren Léon Biaudet och bosatte sig i Finland.

Hon debuterade 1916 med romanen Mitt andra jag och skrev därefter en rad rosade novellsamlingar och romaner, däribland Dårarnas väg, 1917, Syndare, 1921, och Lidelser, 1929, de flesta med en kvinnlig huvudperson. Hennes självbiografiska trilogi, Livet väntar dig, 1955, Den glada otryggheten, 1958, och Botad oskuld, 1961, väckte stor uppmärksamhet, lika mycket på grund av sitt litterära som skvallermässiga värde.

Litteratur om författaren: ett urval

Kristina Fjelkestam: Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige, 2002

Dag Hedman: "Älskar - älskar inte?: om samspelet mellan Evert Taube och Ulla Bjerne", Årsskrift / Evert Taube-sällskapet, 2005