Maria Bergom-Larsson

1942 -

Sverige

Född och uppvuxen i Stockholm, fadern direktör, blev fil kand vid Stockholms Universitet 1966 och disputerade 1970 på en avhandling om Hjalmar Bergman, Diktarens demaskering. På 1970-talet var hon en av Dagens Nyheters ledande litteraturkritiker och genom sin verksamhet där och som redaktör 1974-76 för tidskriften Ord & Bild bidrog hon väsentligt till tidens fokusering på kvinnors litteratur. Under 1980-talet var hon starkt engagerad i fredsfrågan.

Hon har medverkat i en lång rad antologier såsom Kvinnomyter, 1976, Vad gör vi med barnen, kamrater?, 1979, och Rusta för fredrädda livet, 1979. Sin egen kritik har hon samlat i Kvinnomedvetande, 1976. I Nedstigningen, 1989, som är av självbiografisk karaktär, analyserar hon myten om den sumeriska gudinnan Inanna, samtidigt som hon berättar om en djup depression.