Lisbeth Bendixen

1923 - 2004

Danmark

Författaren debuterade 1977 med romanen Thomas billede (Till Laura, 1980). Den följande romanen, Kassen stemmer alle ugens dager, 1979, berättar om en kvinna som först konkret frigör sig från tomheten i ett äktenskap och därefter symboliskt från stormarknadsarbetets tvångströja ut mot en både mytisk-religiös och sinnlig skuldfrihet. Samma slags motsättning mellan konkret och psykisk ofrihet finns i romanen Dans med mig, 1983, och Stjerneloftet (N), 1987. 1990 kom romanen Lyset over Camargue och 1997 Under gulvbrædderne (R).

Litteratur om författaren: ett urval

Jytte Nielsen och Poul Erik Jeppesen: Begærets kunst. Kreativitet i litteratur och psykoanalyse (specialavhandl), 1995.