Margareta (Greta) Wilhelmina Beckius

1886 - 1912

Sverige

Dotter till en grosshandlare och uppvuxen på Årsta Holmar utanför Stockholm. Hon förlorade sin mor vid en drunkningsolycka den vår hon tog studenten 1905. Hösten samma år kom hon till Uppsala där hon blev studiekamrat med Ellen Landquist och Lisa Rolf. Hon började läsa teologi, tog en fil kand 1909, men hennes licenciatavhandling i litteraturhistoria avbröts när fadern drabbades av en svår sjukdom.

1911 drog hon sig tillbaka till en fäbodstuga i Dalarna för att skriva “sanningen” om den kvinnliga erotiken, men blev genom Emilia Fogelklous försorg hämtad ned till Uppsala till nyår. I januari begick hon självmord genom att skjuta sig. Manuskriptet testamenterade hon till Emilia Fogelklou, som berättar om deras förhållande i Barhuvad, 1950. Manuskriptet blev inte utgivet och finns bara som fragment eftersom det mesta till slut förstördes av Greta Beckius lillasyster på 1960-talet.

Litteratur om författaren: ett urval

Birgitta Holm: "Det kvinnliga begärets ingenmansland" i Tvärsnitt nr. 4, 1990

Beata Losman: Kamp för ett nytt kvinnoliv. Ellen Keys idéer och deras betydelse för sekelskiftets unga kvinnor, 1980

Marta Ronne: Två världar - ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En genusstudie, 2000