Solvej Balle

1962 -

Danmark

Född på Sønderjylland. Hon har 1979-90 rest och bott i Frankrike, Australien, USA och Kanada, från 1984 läst litteraturvetenskap och från 1989 filosofi vid Köpenhamns universitet. Hon var elev vid Forfatterskolen 1987-89 och från 1996 redaktör för tidskriften Den blå port.

En klinisk, kompositionsmässig exakthet kombinerad med poetiska, filosofiska reflexioner präglar hennes prosa i debutromanen Lyrefugl, 1986, och kortprosaboken åf, 1990. Lyrefugl är en robinsonad om kvinnan Freia som efter att ett flygplan störtat försöker bygga upp en civilisation från början men som långsamt börjar tvivla på om det system hon hittills byggt sitt liv på överhuvudtaget är meningsfullt. Tvivlande är också de fyra personerna i berättelserna i Ifølge loven, 1993 (Enligt lagens bokstav, 1994), med undertiteln “Fyra berättelser om människan” där var och en söker sanningar eller lagar som kan mildra deras upplevesle av att ha förlorat fotfästet men det slutar i existentiella återvändsgränder. Solvej Balle är medförfattare till radiopjäsen Et netværk af stemmer, 1989, efter en idé av Jens Christian Grøndahl. Tillsammans med Anne Marie Dinesen och Christian Dorph har hon från engelskan översatt kortprosaboken Gengivelse af profiler av Rosmarie Waldrop, 1992.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Solvej Balle gett ut diktsamlingen Eller, 1998, konstteori i Det umuliges kunst, 2005, och personliga memoarer och samhällskritik i Frydendal – og andre gidsler, 2008.

Litteratur om författaren: ett urval

Jakob Hansen: Litterære verdensbilleder: menneske og natur hos Solvej Balle, Merete Pryds Helle og Niels Lyngsø, 2000

Gunilla Hermansson: Mellem det korte og det lange: undersøgelser af dansk 90’er prosa: Solvej Balle, Helle Helle, Pablo Henrik Llambías, 2000

Susanne Kemp: "Sandhed, umulighed og fortælling som æstetiske tendenser i 90’ernes danske kortprosa: belyst ved Helle Helle, Solvej Balle og Peter Høeg" i: Synsvinkler, årg 15, nr 34, 2006

Anne Sofie Laursen: "Afviser minimalister poesien?: om Solvej Balles 'Ifølge loven'" i: Synsvinkler, årg 19, nr 40, 2009

Michael Nielsen: "Det groteske og det fænomenale. Korporlige læsninger af Kirsten Hammann og Solvej Balle" i: Kritik, nr 121, 1996

Lars J Onslev: "En rystende sikker hånd. Om Solvej Balles Ifølge loven, 1993" i: Anne-Marie Mai (red): Prosa fra 80'erne til 90'erne, 1994

Marianne Ping Huang: "Hvordan noget romanagtigt foldes ud af beretningen. Om nøgternhed og tilfælde i Solvej Balles Ifølge loven" i: Neal Ashley Conrad (red): Perspektiver i nyere dansk litteratur, 1997

Bjarne Sandstrøm: "Ud af den grå zone: om kunsten som magtens og afmagtens rum i Solvej Balles forfatterskab" i: Spring, nr 26, 2008