Benedicte Arnesen-Kall

1813 - 1895

Danmark

Benedicte Arnesen-Kall var dotter till den isländske lexikografen Poul Arnesen och adoptivdotter i historieprofessorn Abraham Kalls familj. Hon var ogift och hemmaboende, i olika perioder var hon guvernant och sällskapsdam. Hon debuterade med en serie romanser: Grev Bothwell i Norge, 1853, skrev därefter kärleks- och utvecklingsromanerna Min Søns Breve, 1853, och Zillerdal, 1855. Dessutom flera diktsamlingar, en reseberättelse från Island, ett drama och en biografi över sin far.

1869-70 gav hon ut en komplett översättning av Molière försedd med flera fotnoter och kommentarer. Hon skrev flera litteraturkritiska arbeten, bl a en serie föredrag om Thomasine Gyllembourg, som hon hållit i Kvindelig Læseforening 1875, och pjäsen For eller imod Kvindesagen, 1880. Hennes Livserindringer 18131857, 1889, hör till periodens mest intressanta.

Litteratur om författaren: ett urval

Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar, 1896

Stig Dalager och Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere, 1982