Annemette Kure Andersen

1962 -

Danmark

Född i Ribe, cand mag i italienska och danska. Författaren arbetar som kritiker, översättare och frilansredaktör. 1996 efterträdde hon Poul Borum som redaktör för den ansedda lyriktidskriften Hvedeko född 1962 i Ribe, cand mag i italienska och danska, arbetar som kritiker, översättare och frilansredaktör. 1996 efterträdde hon Poul Borum som redaktör för den ansedda lyriktidskriften Hvedekorn. Debutsamlingen Dicentra spectabilis, 1991, följd av Espalier (h), 1993, Tidehverv (L), 1996, och Epifanier, 1997, är en suggestiv, utmejslad och symbolistisk poesi med referenser till naturen och med känsla för de nästan omärkliga stämningsskiftningar och sprickor som kan uppstå mellan människor.

Litteratur om författaren: ett urval

Helle Lindhardtsen: "Tidens frugt. Omkring Annemette Kure Andersens Espalier" i: Dansk noter, nr 3, 1993

Katja Pedersen: "'... monumenter i hvidheden'. Om Annemette Kure Andersens lyrik" i: Spring, nr 11, 1997