Marianne Alopaeus

1918 - 2014

Finland

Uppvuxen i en finlandssvensk familj i Ekenäs på finska sydkusten. Hon har haft längre vistelser i bl a USA och Frankrike. Genombrottsromamen Mörkrets kärna från 1965 berättar om en fri, modern kvinna som har valt bort äktenskap och barn till förmån för ett liv som intellektuell i internationella kretsar. Boken väckte stor uppmärksamhet både i Finland och Sverige, översattes till flera språk. Hennes övriga produktion omfattar bl a debutromanen Uppbrott, 1945, Betraktelser kring en gräns, 1971 och debattboken Drabbad av Sverige, 1983.

Litteratur om författaren: ett urval

Merete Mazzarella: "Marianne Alopaeus. Kvinna eller mänska" i: Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen, 1985

Trygve Söderling: Drag på parnassen: två sextiotalsstudier. 2008