Gertrud Johanne Almqvist

1875 - 1954

Sverige

Dotter till en agronom och gift med tidningsmannen och författaren Erik Brogren från Göteborg. Hon debuterade under pseudonymen Molly Molander med Genom brottsjöarna i hamn, 1899. Av andra verk kan nämnas Ur en själs lif. Efter funna anteckningar, 1902. Gertrud Almqvist skrev också fackböcker, bl a Den svenska kvinnan, 1910.

Litteratur om författaren: ett urval

Illustrerad tidskrift, 1911

Svensk tidskrift, 1920

Hertha, 1924