Eva Ingrid Elisabet Alexanderson

1911 - 1994

Sverige

Föddes i ett akademikerhem i Vasastan i Stockholm och tog studenten 1930. Hon debuterade med tre noveller, flyttade till Lund och blev fil kand 1935. Vid andra världskrigets utbrott lämnade hon arbetet på Svenska Bokförlagets lexikografiska avdelning till förmån för den antinazistiska tidskriften M7. Senare blev hon amanuens på Utrikespolitiska institutet. Från 1946 till 1955 var hon förlagsredaktör på Bonniers. Hon var 1944-46 gift med fil lic Gustaf Ragnvald Lundström, bodde i perioder i Paris och Rom och arbetade som översättare av fransk och italiensk prosa.

Hennes första roman, Resa till smältpunkten, om fattigdomen i ett u-land, kom 1954. Som författare till den religiösa reseskildringen, Pilgrimsfärd, 1967, och den skandalomsusade självbiografiska romanen Kontradans, 1969, som starkt erotiskt skildrar lesbisk kärlek i klostermiljö, tillhör hon de intellektuella och andligt orienterade kvinnliga författarna under 1960-talet. Efter ett långt uppehåll publicerade hon några år före sin död Sparkplats för jungfrun. Ett socialmänskligt collage, 1992.

Litteratur om författaren: ett urval

Elisabeth Stenborg: "Eva Alexanderson: en bortglömd kulturpersonlighet?" i: Signum, (31):2, 2005