Emilia Margareta Ahnfelt-Laurin

1832 - 1894

Sverige

Hon var prästdotter från Skåne och utgav tre sångböcker, av vilka den första från 1879 innehåller hundra till svenska översatta psalmer av N.F.S. Grundtvig. Hon översatte också sånger av sin fabror, lekmannapredikanten och sångaren Oscar Ahnfelt, till danska.

Litteratur om författaren: ett urval

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65

Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon, 1964