CLARA AHNFELT

1819 - 1896

Sverige

Född i Stockholm som dotter till rådmannen C.F. Strömberg. Gift med sångaren och lekmannapredikanten Oscar Ahnfelt. Hon skrev själv psalmer såsom “Ach saliga stunder som Jesus oss ger”. Clara Ahnfelt var även översättare och bearbetade Brorsons psalm “O Helligaand, mitt Hierte”, till svenska.

Artiklar om författaren

Additional Links