Ragnhild Agger

1918 - 2017

Danmark

Uppvuxen på en liten gård på Ostjylland. Började arbeta som hembiträde redan som 14-åring och tills hon gifte sig vid 22 års ålder. Då barnen flyttade hemifrån i mitten av 1960-talet började hon att skriva med utgångspunkt från dessa erfarenheter.

Debutromanen Pigen, 1971, utgiven under psedonymen Rigmor Hansen, följdes av Pladser, 1973, och Parret, 1978. De är alla realistiska berättelser med lyriska passager mellan strama prosabilder, med stark känsla för formen. Romanerna, som fick många läsare i kvinnopolitiska kretsar under 1970-talet, följdes av På grænsen (N), 1982, Tågelandet (R), 1985, Den halve sol (R), 1989, och Vinden i poplerne (R), 1992. I verken reflekterar kvinnor över sitt liv i sökandet efter identitet och frigörelse. Dagdigte (L), 1979, är i sin korta strama form inspirerad av modernismen.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Ragnhild Agger skrivit romanen Lyskrydset, 2007.

Litteratur om författaren: ett urval

Michael Bruun Andersen m fl : Dansk litteraturhistorie, bd 8, 1985

Jutta Bojsen-Møller og Sigurd Kværndrup: Arbejderlitteratur. Præsentation af 40 danske skribenter, 1981

Ole Thornye: Arbejderfortælling og arbejderfortællere. Linjer i 1960'ernes og 70'ernes danske arbejderlitteratur, 1979