Berte Canutte Aarflot

1795 - 1859

Norge

Den mest betydande kvinnliga representanten för haugianismen i Norge. Född och uppvuxen i en upplyst skol- och länsmansmiljö på gården Aarflot på Sunmøre i Vest-Norge. Hennes far startade det första allmogebiblioteket i Norge och skaffade bygden ett eget tryckeri. Hon fick undervisning i hemmet och började tidigt att skriva psalmer.

Samlingen En Gudselskende Sjæls opbyggelige Sange fick fadern, enligt hennes självbiografi, tryckt före sin död 1817. Dock anses Troens Frugt indeholdende nogle aandelige Sange. En Samling afaandelige Sange, i tvende Dele, tryckt före 1832 som hennes debut. I Berte Kanutte Siverts datter Aarflots Selvbiografi, 1860, berättar hon om en andlig kris i ett jäktat kvinnoliv med många små barn.

Litteratur om författaren: ett urval

Harald Stene Dehlin: Kvinneskjebner og salmevers, 1960

H.G. Heggtveit: Berte Canutte Aarflot. Livsskildring, 1894

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1983

Artiklar om författaren

Additional Links