Franziska von Rosen

1833 - 1912

Danmark

Født i København i en embedsmandsfamilie. Forfatteren fortæller i sine erindringer og optegnelser livfuldt om barndom og ungdomsliv i et muntert, hyggeligt og moderne borgerhjem med badekar og indlagt varmt vand. Her var digterne Baggesen og H.C. Andersen og komponisten Weyse gæster, mor og datter gik ofte i teateret, og den unge pige blev undervist i fransk og musik.

Erindringerne, der blev udgivet efter hendes død af hendes datter, skildrer også det sørgelige krigsår 1864. Hendes mand, der blev såret ved Dybbøl, var død, da hun nåede frem til lazarettet.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Franziska von Rosen: "Den gamle Majorinde fra Færgegaarden. Optegnelse af Franziska von Rosen" i: Julius Clausen og P. Fr. Rist (red.): Memoirer og breve, bd. 18, genoptrykt 1969