Sophie Frederikke Louise Charlotte Reventlow

1747 - 1822

Danmark

Barn i amtmandsboligen i Sorø og ung på Vallø Kloster. Hun blev 1774 gift med lensgreve C.D. Reventlow til Christianssæde og Pederstrup, en årrække minister under Bernstorff’erne.

Hun reformerede børneopdragelse og familieliv, skrev Vore opblomstrende børn om børns opvækst, udg. 1990 af Claus Bjørn, og korresponderede med bl.a. Louise Stolberg.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Claus Bjørn: Den gode sag, 1992

Chr. B Reventlow: En dansk Statsmands Hjem omkring Aar 1800 1-2, 1902-03

Anne Scott Sørensen: "Den nordiske kreds. En aristokratisk salonkultur" i: Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998