Zenia Szajna Larsson

1922 - 2007

Sverige

Zenia Larsson blev født i Lödz i Polen som datter af en frisør og kom juli 1945 til Sverige med en Røde Kors-transport. Hun havde overlevet ghettoen i Lodz og koncentrationslejrene i Auschwitz og Bergen-Belsen. I Sverige begyndte hun året efter ankomsten på Konstfack og fortsatte på Konsthögskolan. Hun giftede sig i 1950. Zenia Larsson, der også arbejdede som billedhugger, har i romanform bearbejdet sine krigsoplevelser. Med pigen Paula Levin som alter ego skrev hun den forfærdelige, men samtidig håbefulde trilogi Skuggorna vid träbron, 1960, Lang är gryningen, 1961, og Livet till mötes, 1962.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anders Ohlsson: "Tal och tystnad i förintelselitteraturen: exemplet Zenia Larsson" i: Tidskrift för litteraturvetenskap, 29:2, 2000