Sara Holmsten

1713 - 1795

Sverige

Bondedatter fra Åland. Som lille oplevede hun russernes ødelæggelser i den svenske skærgård, og som måtte overleve ved tiggeri. Senere forsørgede hun sig som tjenestepige og fabriksarbejderske. Da hun i 40-års alderen fik kontakt med herrnhuterne, arbejdede hun for menighedens ledende medlemmer.

68 år gammel blev hun indbragt på Johannes’ Fattighus i Stockholm, og som 72-årig dikterede eller skrev hun sin selvbiografi, der hører til de historisk set mest interessante blandt de herrnhutiske levnedsbeskrivelser. Skribenten er from, men det er hendes hårde liv, der står i forgrunden af fortællingen.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Hættner Aurelius: Infor lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Arne Jarrick: Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige, 1987