Louise Cathrine Elisabeth (pseud. Elisabeth Martens) Biørnsen

1824 - 1899

Danmark

Præstedatter født og opvokset i Roholte på Sjælland. Forfatteren levede som ugift hele sit liv først hos moderen siden hos en veninde.

Hun debuterede med guvernanteromanen Hvad er livet?, 1855, der blev en læsersucces med flere oplag. Ægteskabsromanen En Quinde, 1860, skildrer den gifte kvindes skjulte udlængsler med en vis kritisk distance. I novellesamlingerne Fortællinger, 1866, og Hvad behøves der for at leve?, 1869, er det truslerne mod intimsfæren fra næringssorger, en glippet kærlighedsforventning eller en skæv moral, der er historiernes dynamik. Senere romaner som Sangerinden, 1876, og To Søstre, 1890, bringer heltinderne ind i mere problematiske bohememiljøer og i situationer som forført og forladt.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar, 1896

Lise Busk-Jensen m.fl.: Dansk litteraturhistorie, bd. 6, 1985