Herta Wirén

1899 - 1991

Sverige

Författaren tvingades gömma sina manuskript i kakelugnen och var över 75 år gammal då hon till sist debuterade med En bit bröd med Anna. I ett minnestal över den kunskapstörstande, hårt arbetande modern berättar hon om sin uppväxt inom den politiskt aktiva delen av arbetarklassen i Malmö. Tematiken fortsätter i romanerna Dofta vildblomma röd, 1977, Räck mig din hand syster, 1979, och Göra något vackert, 1981. Ett feministiskt perspektiv träder fram i dessa titlar liksom drömmen om skönhet och bättre livsvillkor.

Litteratur om författaren: ett urval

Kristina Lundgren och Enel Melberg: "70-talets arbetarförfattarinnor" i: Eva Adolfsson m fl (red): Vardagsslit och drömmars språk, 1981