Anna Dorotea Wessman

1717 - 1787

Sverige

Herrnhutare och självbiografisk författare. Hon var dotter till vintapparen Nils Christian Gnosspelius och Maria Elisabet Hartman i Stockholm där hon troligen tillbringade hela sitt liv. Hon gifte sig som 21-åring med en perukmakare, blev änka tio år senare och gifte om sig med perukmakarlärlingen Petter Wessman. Hon fick sju barn varav de flesta dog i späd ålder eller unga.

Anna Dorotea Wessman skrev ned eller dikterade sitt livsöde två år före sin död, 68 år gammal och allvarligt sjuk. Levnadsbeskrivningen präglas av den tid då den nedtecknades och då hon uppfattade sitt liv som ett lidande.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Arne Jarrick: Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige, 1987

Artiklar om författaren