Iboja Wandall-Holm

1923 -

Danmark

Författaren är född i Tjeckoslovakien. Hon förlorade sin familj under kriget men överlevde själv dödsmarschen från koncentrationslägret i Auschwitz 1945. Efter kriget studerade hon i Prag och kom till Danmark i samband med sitt äktenskap 1955. Hon har dessutom bott i Afrika, Iran, USA och Österrike och har arbetat som översättare, föredragshållare och radiomedarbetare.

Iboja Wandall-Holm debuterade 1965 med Digte. Hon har även skrivit barnböcker och sagor. Med diktsamlingen I morgen, når fuglene vågner, 1989, återvände hon till lyriken, och den följdes av Landskaber i førnutid. Digte og billeder, 1993. 1991 kom den självbiografiska berättelsen Morbærtræet, som skildrar tillvaron under andra världskriget och i koncentrationslägren.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Iboja Wandall-Holm gett ut Farvel til århundredet – en fortælling om Europa, 2000, en reviderad och utvidgad utgåva av Morbærtræet.

Litteratur om författaren: ett urval

Stefan Iversen: "Det umisteliges dialektik: Iboja Wandall-Holms farvel til århundredet og dansk Holocaust-litteratur" i: Passage, nr 58, 2008