Anna Wahlenberg

1858 - 1933

Sverige

Anna Wahlenberg kom från ett medelklasshem i Stockholm, gifte sig 1888 med Fritz Kjerrman, redaktionssekreterare på Dagens Nyheter. De fick två söner.

1882 debuterade hon under pseudonymen Rien med Teckningar i sanden (N) och var sedan produktiv fram till sin död. Först och främst är hon känd för sina bidrag till 1880-talets realistiska och problemdebatterande litteratur med verk som Små själar (R), 1887, om en ung kvinnas kamp för ekonomiskt oberoende, Hos grannas (N), 1887, och I hvardagslag (N), 1889.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Heggestad: Fången och fri, 1991

Torsten Dahl m fl (red): Svenska män och kvinnor, bd 8, 1955

Ann-Lis Jeppsson: Tankar till salu, 1981

Torgny Nevéus: "Barnboksförfattaren Anna Wahlenberg-Kjerrman: (1858-1933)" i: Vi alla byggde landet: svenska kvinnor och män 1890-1910, 2008