Ellen Marie Vars

1957 -

Norge

Den samiska författaren är född i Láhpoluoppal i Guovdageaidnu-Kautokeino, Norge, där hennes uppväxt från sjuårsåldern starkt präglades av internatskolan. Där var det samiska språket förbjudet och man fick lära sig att se ned på allt samiskt. Hon bor nu i Guovdageaidnu och arbetar som redaktör på det samiska ungdomsmagasinet S. Hon har ett barn.

Hon debuterade med ungdomsromanen Kátjá, 1986, som översattes till norska, och gav samma år ut barnboken Oabbå (Syster). Hösten 1989 gav hon, tillsammans med Inga Ravna och Kaia Nilsen, ut diktsamlingen Savdnjiluvvon nagir (Väckt av sömnen). Ungdomsromanen/« idja ii galgga leat (Och natten skall icke vara) om religiös tro, ungdomlig kärlek och de konflikter det kan föra med sig, kom ut 1996.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Ellen Marie Vars gett ut Jaskatvuođas ii leat mihkke agiid, 2002, och Máilmmi láikkimus olmmos, 2006.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 3, 1990

Harald Gaski: Skriftbilder. Samisk litteraturhistorie, 1998