Gunnel Vallquist

1918 - 2016

Sverige

Född i Stockholm, blev fil mag i Uppsala 1946, teol hedersdoktor i Lund 1976 och professor 1981. Hon har skrivit litteraturkritik i bl a Svenska Dagbladet och Bonniers Litterära Magasin och har periodvis varit bosatt i Rom och Paris. Sedan 1982 är hon medlem i Svenska Akademien.

Som katolik har hon utgivit böcker och essäsamlingar om framför allt religiösa frågor. Mest känd är hon dock för att ha översatt Marcel Prousts À la recherche du temps perdu, 1927-37, till svenska: På spaning efter den tid som flytt, 1964-82, nyövers 1993.

Litteratur om författaren: ett urval

Peter Halldorf: "Gunnel Vallquist: äventyr i stiglöst land" i: Stigfinnare, 1994